EN | FA
کلایمر عرشه ثابت (Fixed Davits) : 

در این نوع سیستم که بسیار اقتصادی و ساده می باشد، سازه های مهار کننده کلایمر ، روی بام به صورت ثابت نصب می شوند و با استفاده از پلت فرم های معمولی، امکان حرکت عمودی بر روی نمای ساختمان به صورت مکانیکی و یا برقی میسر می شود.

 

مزایا:

- بدون نیاز به نصب بر روی دیوار جانپناه و یا ریل گذاری

- هزینه نصب و راه اندازی بسیار پایین

- دارای وزن کم و جابجایی آسان بر روی بام

- بدون نیاز به تجهیزات اضافه بر روی بام

- برچیده شدن سریع و آسان دستگاه در صورت عدم نیاز به آن

 

کلایم ثابت     کلایمر ثابت    کلایمر ثابت