خدمات بازرسی دوره ای و تعمیرات انواع کلایمر

شرکت پارسیان کلایمر آماده ارائه خدمات گوناگون اعم از تهیه چک لیست و بازرسی های دوره ای انواع کلایمر های نو و کارکرده و همچنین تعمیر اساسی انواع کلایمر های دستی و برقی با برندها و مدل های مختلف می باشد.