سیستم روف کار ( Roof Car )

این نوع سیستم که راه حل مناسبی برای دسترسی به قسمت های مختلف نمای ساختمان های بلند مرتبه به حساب می آید، در واقع تشکیل شده از یک ماشین مخصوص و یک کابین نگهدارنده کاربر می باشد که بر روی ریل های تعبیه شده روی بام ساختمان قرار می گیرد.

نحوه عملکرد سیستم کلایمر روف کار به این صورت است که حرکت افقی ماشین روی ریل گذاری انجام شده بر روی کف بام و یا پشت دیوار جانپناه به همراه حرکت عمودی کابین نگهدارنده کاربر که توسط وینچ های مخصوصی صورت می گیرد، دسترسی به تمام نقاط نمای ساختمان را برای کاربر میسر می کند.

در این سیستم، کلیه حرکت های ماشین و کابین توسط کاربر از داخل کابین کنترل و هدایت می شود.

 

مزیت های استفاده از سیستم کلایمر روف کار:

– دسترسی منعطف به سطوح عمودی ساختمان

– راه حل بهینه برای ساختمان با ارتفاع 15 متر تا 300 متر

– عدم صدمه به نمای ساختمان

– دسترسی سریع و آسان به نقاط مختلف نمای ساختمان

– حرکت افقی راحت بدون خارج شدن از پلت فرم

– پنهان شدن کامل دستگاه در موقعیت پارک

– دارای پلت فرم سفارشی 2 نفره و تک نفره