سیستم منوریل ( Mono Rail )

در سیستم کلایمر مونوریل، ریل های آلومینیومی توسط دستک یا براکت های فولادی روی پیشانی ساختمان متصل می شوند و پلت فرم یا کابین دستگاه توسط ترولی نصب شده روی ریل می تواند به چپ و راست حرکت کند. از طرفی با استفاده از وینچ نصب شده بر روی کابین یا پلت فرم، حرکت عمودی نیز جهت دسترسی به تمامی نقاط نمای ساختمان میسر می شود.

همچنین با استفاده از ترولی های صعود کننده، حرکت روی مسیرهای عمودی و شیب دار نیز امکان پذیر است.

در این سیستم، کلیه حرکت های افقی و عمودی توسط کاربر از داخل کابین کنترل و هدایت می شود.