نردبان سیار ( Ladders and Travelling Gantries )

این نوع سیستم، امکان دسترسی ایمن و آسان از داخل و یا خارج به سازه هایی را که دارای اشکال هندسی خاصی می باشند ( مانند گنبد و … ) و یا سازه هایی که امکان تردد بر روی آنها به دلیل شکننده بودن و یا شیب زیاد میسر نمی باشد، فراهم می کند. همه اجزای تشکیل دهنده نردبان سیار از جنس آلومینیوم می باشد که دارای مقاومت بسیار بالایی هستند.